"Ovaj sajt je rezultat sistema i vremena u kome živimo, kao i potrebe građana za informisanjem" - BEZ CENZURE

Miloje Đak: “ULOGA” PRAVNIKA U RADU OPŠTINSKE VLASTI SRBOBRANA

Miloje Đak: “ULOGA” PRAVNIKA U RADU OPŠTINSKE VLASTI SRBOBRANA

/ subota, 02 jun 2018 13:32

 Miloje Đak: “ULOGA” PRAVNIKA U RADU OPŠTINSKE VLASTI SRBOBRANA (1)
Vladavina prava je temelj svake ozbiljne i prosperitetne države, čemu Srbija (makar deklarativno) stremi. Da li je u stvarnosti tako? Razne komisije EU ističu da Srbija uglavnom ima dobre zakone, ali da se oni “NEDOVOLJNO PRIMENJUJU”. Takođe, i razne analize rađene od eminentnih svetskih organizacija svrstavaju Srbiju (kada je u pitanju vladavina prava, a što je usko vezano sa borbom protiv korupcije) među tri najgora mesta u Evropi i na veoma nisko mesto u svetu. O ovom problemu i njegovim uzrocima raspravlja se u beskonačnost, ali teško je očekivati neki napredak dok aktuelna vlast u Srbiji arogantno tvrdi da je u ovoj oblasti postignut ogroman napredak. Pokušaj umanjenja prethodno izrečenih sudova, sigurno neće doprineti bilo kakvom poboljšanju u ovoj oblasti. Uostalom, činjenica da prvi čovek ove države (iako vrsni pravnik) ne poštuje najviši pravni akt (često isticano i kod nas i u svetu), sigurno ne garantuje efikasnost nižih nivoa pravnog sistema.
Da se malo i podsetimo:
1. Zakon je normativni akt države, koji po tačno određenom postupku donose zakonodavni organi (najčešće skupština). Zakon je nakon Ustava najviši pravni akt I SVI DRUGI PRAVNI AKTI U DRŽAVI MORAJU BITI SA NJIM U SKLADU.
2. Pravnici izrađuju I PRIMENJUJU Ustav, zakone, podzakonska akta, odluke, rešenja, pravilnike, i sl. Uopšteno, zadatak pravnika je da konkretne životne situacije svedu u pravne norme DEFINISANE pravnim aktima.
Kada je u pitanju Opština Srbobran, situacija kada je u pitanju vladavina prava je logično odraz situacije u državi. “Slobodno i proizvoljno” tumačenje zakonskih akata (često u cilju sprovođenja “ideja” lokalne vlasti i principijelno pridržavanje stranačke discipline) postali su gotovo praksa. Iako je Načelnik opštinske uprave ugledni pravnik Julija Popić, sa svojim saradnicima relativno često pokazuje da je tumačenje zakona subjektivna stvar.
Kao primer ovakve prakse uzećemo noviji slučaj imenovanja čelnog čoveka JKP “Graditelj”.
U Službenom listu Opštine Srbobran broj: 06/2018 od 26.04.2018 god. objavljeno je: “REŠENJE O RAZREŠENJU VD DIREKTORA JKP GRADITELJ SRBOBRAN”. Đorđe Radišić, master ekonomista is Novog Sada (?!) razrešava se dužnosti direktora (ne VD direktora?!) JKP “Graditelj” Srbobran sa 26.04.2018 godine ZBOG ISTEKA VREMENA na koje je imenovan. (Br. 112-15/2018-I od 26.04.2018 god., potpisnica Predsednica SO Milena Alargić?!).
U istom službenom listu objavljeno je: “REŠENJE O IMENOVANJU VD DIREKTORA JKP GRADITELJ SRBOBRAN”. Đorđe Radišić, master ekonomista is Novog Sada (?!) imenuje se za VD direktora JKP “Graditelj” Srbobran sa 27.04.2018 godine do okončanje postupka za sprovođenje konkursa, a najduže godinu dana. (Br. 112-26/2018-I od 26.04.2018 god., potpisnica Predsednica SO Milena Alargić?!).
Naizgled, sve uredno, čisto, profesionalno određeno, ali (uvek postoji neko ali) “autori” ovih rešenja ili nisu čitali, ili su svesno zanemarili ili su računali da niko neće čitati ZAKON O JAVNIM PREDUZEĆIMA (“Sl. Glasnik RS” broj 15/2016).
U Delu 12. Vršilac dužnosti, Član 8, stoji:
Period obavljanja funkcije vršioca direktora NE MOŽE BITI DUŽI OD JEDNE GODINE
ISTO LICE NE MOŽE SE DVA PUTA IMENOVATI ZA VRŠIOCA DUŽNOSTI.
Dakle, nije baš sve uredno, čisto i profesionalno odrađeno! Pošto drugi stav isključuje prvi (takođe pun manjkavosti), komentarisaće se samo drugi stav. Iz njega jasno proizilazi da je Đorđe Radetić, master ekonomista iz Novog Sada NEZAKONITO imenovan za VD direktora JKP “Graditelj” Srbobran, zbog čega NE BI SMEO obavljati dužnosti koje mu pripadaju kao direktoru (ili VD direktoru) u ovom javnom preduzeću. Dakle, ovako neprofesionalno i “nestručno” obavljen posao od Pravne službe Opštine Srbobran može da ima nesagledivo štetne posledice po poslovanje JKP “Graditelj” Srbobran. Naime, svi pravne, ekonomske, finansijske, organizacione, ugovorne i druge odluke koje donese i potpiše imenovani VD direktora nakon 27.04.2018 godine mogu se smatrati NIŠTAVNIM (konsultovana Pravna služba Inspekcije rada u Novom Sadu). Teško je sada reći kako će ova nelegitimna odluka da se odrazi na dalje poslovanje JKP “Graditelj”, ali je jasno da će se još više produbiti kriza koja već potresa ovo preduzeće.
I da zaključimo, da li su stanovnicima Opštine Srbobran potrebni ovakvi nestručni, neprofesionalni, stranački obojeni pravnici? Ne treba biti mnogo mudar pa znati odgovor na ovo pitanje! Ako misle da na taj način podržavaju ionako kompromitovanu opštinsku vlast, moraju znati da im čine medveđu uslugu. Ali biće još reči o njima pošto su dali i daju materijala za nove analize.
Znajući šta je sve dešava u Srbiji, nije nemoguće da se sve ovo zataška. Ali, kad tad neko će morati podneti račune o tome kako i zašto je ovako radio zanemarujući profesionalnu etiku.
PS. Meni je malo čudno (ne znam da li i vama) da je ova rešenja potpisala Predsednica SO umesto lica koji je odgovoran za to, a to je Predsednik opštine Srbobran.
- Informisemo gradjane opštine Srbobran, da ovaj tekst nismo u mogućnosti dostaviti gospodinu Radetiću zbog otsustva - čovek otputovao u SAD,zbog čega je i odložena sednica opštinskog veća.

Please publish modules in offcanvas position.