"Ovaj sajt je rezultat sistema i vremena u kome živimo, kao i potrebe građana za informisanjem" - BEZ CENZURE

Šimpraga "zbrisao" iz Banata

Šimpraga "zbrisao" iz Banata

/ sreda, 07 decembar 2022 15:24

Šimpraga, u Kikindi kažu "Čovek sa strane obriso' pa zbriso' ".Tačno pre godinu dana "Bezcenzure.info" je objavio tekst pod naslovom "Tragom srbobranskog jurišnika" u kom je izražena sumnja u stručnost i poštenje istaknutog člana SNS iz Srbobrana. Todor Šimpraga je prihvatio partijski zadatak da "savesno i odgovorno" rukovodi JKP "Gornji Banat " iz Kikinde. Kada je pre nešto više od godinu dana rešenjem Vlade Srbije Šimpraga imenovan za direktora ovog preduzeća, javno smo istakli sumnju da će fitnes majstor gospodin Todor svojim nestručnim radom dovesti do propasti ovog vodoprivrednog preduzeća koje je od velikog značaja za čitav region. To se i desilo. Za vreme Todorovog direktorovanja a sve po uputstvima njegovog nadređenog Srđana Kruževića, ova firma je brisana iz registra privrednih društava.. Todor Šimpraga Srđan Kružević

Opet smo posetili Kikindu i ponovo na ovu temu zatražili mišljenje od gospođe Svetlane Kozić, sada liderke pokreta građana "Banat je u pravu" iz Kikinde, koja je u mnogo čemu bila u pravu kada je tačno pre godinu dana u gore pomenutom tekstu dala svoj komentar na imenovanje Šimprage na mesto direktora "Gornjeg Banata". Prenosimo saopštenje gospođe Kozić..." Severni Banat je ostao bez vodoprivrede. Dok besne poplave u Novom pazaru i Tutinu, pravo je vreme da se osvrnemo na stanje povodom odbrane od poplava u severnom Banatu. Ovo područje je nekada bilo močvarno i postalo je obradivo zahvaljujući isušivanju sistemom kanala koji su vekovima građani i održavali, a sa tim poslom se se počelo 1718. godine. U Kikindi se, do pre tri meseca, održavanjem kanala bavilo vodoprivredno privredno društvo Gornji Banat, a isto je ugašeno 01.avgusta ove godine. Od tada se poslovi pripajaju zrenjaninskom preduzeću.

Da se podsetimo kako je poslovalo ugašeno preduzeće. Gornji Banat je bio u stopostotnom državnom vlasništvu. Imao je upisan kapital od oko 153 miliona dinara. U avgustu je pripojen Vodoprivrednom privrednom društvu Srednji Banat iz Zrenjanina. 29.12.2021. godine Vlada Srbije je dala saglasnost da se sa procesom pripajanja počne. Za razloge su navedeni smanjenje administrativnih troškova, racionalizacija resursa, optimalizacija procesa rada... Ovo su uobičajna opravdanja za oduzimanje nečega provinciji umesto da se nešto revitalizuje. Ipak, mi u Banatu dobro znamo da sve što je pripojeno većim gradovima dovodi do propasti u manjim. Do momenta državne intervencije na pripajanju, preduzeće je uz sve potrebe za reorganizacijom ipak poslovalo uspešno, kako se može videti iz objavljenih finansijskih izveštaja na sajtu APR-a. Završni račun za 2020.godinu je bio pozitivan - firma je ostvarila dobit. Prihode je ostvarivala najviše na osnovu svojih usluga u zemlji. U imovini preduzeća najveća stavka su bila postrojenja i oprema, zatim slede zemljište i građevinski objekti od kojih je posebno značajna nepokretna imovina na površini od 1818 kvadratnih metara u centru grada koja će sad ostati višak. Od važne opreme pogodne za pružanje naplativih i isplativih usluga Gornji Banat je posedovao terenska vozila i mašine za raščišćavanje divljeg rastinja tzv. tarupe.  Sada ćemo kao što na školovanje i lečenje često moramo u veće gradove, Zrenjaninu da se obraćamo i ukoliko imamo problem po pitanju kontrole voda u našem ataru. Banat je u pravu je pismeno uputio pitanje Vodoprivrednom privrednom društvu Srednji Banat u Zrenjaninu kako misle da se poslovi sada organizuju".

Iz gore navedenog sumnjamo da je Šimpraga i poslat od strane svoje partije da bi ovu firmu brisao iz Registra privrednih društava. Koja je svrha i šta bi mogao biti cilj svega ovog ? Naslućujemo da prekidom rada preduzeća Gornji Banat sva njegova pokretna kao i nepokretna imovina postaju predmet interesovanja bratsko partijskih likova, a svedoci smo da i samom dojučerašnjem direktoru ovog preduzeća nije strano  učestvovanje na licitacijama onih nekretnina koje se nalaze na vrlo popularnim gradskim lokacijama. Po onoj narodnoj "da se vlasi ne dosete " pojedine nekretnine putem javnog nadmetanja kupuje porodica Šimpraga, tačnije majka Todora Šimprage - Dušanka Šimpraga. Gospođa Dušanka kupuje objekat firme " PTC " iz Srbobrana, koji je u stečaju, za 4.118.079,00. dinara. Prema tome što se tiče budućih zemljanih radova u opštini Kikinda, a i šire, sve te radove koje je do sada radilo preduzeće Gornji Banat radiće neko drugi, predpostavljamo iz vrha vlasti a možda i sa istim građevinskim mašinama koje su prehodno izlicitirane. Ne sumnjamo da će i dojučerašnji direktor iz naše sredine, naš čovek, biti adekvatno nagrađen.

     Ž.B. "Bezcenzure.info"    

 

 

 

Please publish modules in offcanvas position.